Ердомед за какво се използва?

Какво представлява Ердомед и за какво се използва?

Ердомед е лекарство (муколитик), което се предписва за лечение на заболявания на горните дихателни пътища. Използва се успешно за втечняване на секретите при остри и хронични заболявания на дихателната система. Трябва да се приема само след лекарско предписание. Активното вещество в този продукт е Ердостеин (Erdosteine). Предлага се под формата на твърди капсули, на сашета и на прах за перорална суспензия.

Как се приема Ердомед?

Приемайте това лекарство точно както Ви е предписал Вашият лекуващ лекар. Ако имате съмнения за лечението, попитайте Вашия лекар или фармацевт*.

 • Обичайната доза е 1 капсула 2-3 пъти дневно.
 • Максималната дневна доза е 900 mg ердостеин, разпределена в 2-3 приема.

Важно е да имате предвид, че пациенти с тежка чернодробна недостатъчност трябва да приемат по половин доза.

Не давайте Ердомед на деца с тегло под 15 kg (под 3 години).

Кога се очаква да се прояви терапевтичният ефект?

Можете да очаквате проявата на терапевтичния ефект от приема на лекарството след третия ден от лечението. За оптимални резултати се препоръчва средна продължителност на лечението от 7 дена. При пациенти, страдащи от хронични заболявания Ердомед може да се приема за по-продължителен период от време.

* За повече информация може да погледнете листовката по-долу:

Листовка на ЕРДОМЕД 300 mg капсули, твърди

ERDOMED 300 mg capsules, hard

Ердостеин (Erdosteine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява Ердомед и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Брдомед
 3. Как да приемате Ердомед
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Ердомед
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
 1. Какво представлява Ердомед и за какво се използва

Ердомед е муколитик и се прилага за втечняване на секретите при остри и хронични заболявания на респираторната система.

 1. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ердомед

Не приемайте Ердомед

Ако имате установена свръхчувствителност към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако страдате от чернодробна цироза или недостатъчност на ензима цистатионин синтетаза.

Ако страдате от вродена болест на метаболизма на аминокиселините и по-специално ако е необходимо да следвате диета без метионин.

Ако имате тежка бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс < 25 ml/min).

Не давайте Ердомед на деца с тегло под 15 kg (под 3 години).

Други лекарства и Ердомед

Ердомед не трябва да се използва едновременно с лекарства потискащи кашлицата, тъй като това може да предизвика събиране на секрет в бронхиалното дърво.

Ердомед може да се прилага едновременно с антибиотици и бронходилататори.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали други лекарства или и възможно да приемате други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ердомед не трябва да се използва по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Ердомед не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

 1. Как да приемате Ердомед

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е 1 капсула 2-3 пъти дневно.

Максималната дневна доза е 900 mg ердостеин, разпределена в 2-3 приема.

Пациенти с тежка чернодробна недостатъчност трябва да приемат половин доза.

Терапевтичният ефект става значителен след третия ден от лечението.

Средната продължителност на лечението за получаване на пълен ефект е 7 дена.

При хронични заболявания ердостеин може да се прилага продължително време.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ердомед

При дози надвишаващи терапевтичните (1200 mg/ден) се съобщава за потене, световъртеж и зачервяване на лицето.

Ако сте пропуснали да приемете Ердомед

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 1. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Ердомед може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много рядко могат да се появят главоболие, чувство за студ, затруднено дишане. Също така се съобщава за промяна във вкуса, гадене, повръщане, диария, стомашни болки. Възможни дерматологични нежелани реакции, проявяващи се много рядко, са уртикария, зачервяване, екзема.

Съобщаване на нежелани реакции

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата, София

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 1. Как да съхранявате Ердомед

Да се съхранява при температура под 25°С.

Не използвайте това лекарство след срока, отбелязан върху картонената опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

 1. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ердомед 300 mg капсули

 • Активното вещество е ердостеин (erdosteine) 300 mg.
 • Другите съставки са: повидон, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, желатин, титанов диоксид (Е 171), жълт железен оксид (Е 172), индиготин (Е 132).

Как изглежда Ердомед и какво съдържа опаковката

Ердомед 300 mg капсули се предлага в картонени кутии с по 10 или 20 капсули и приложена листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба:

Анджелини Фарма България ЕООД Бул. Асен Йорданов 10 София 1592, България

Производители:

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO AC RAF SPA, Via vecchia del Pinocchio, 22 – 60100 Ancona, Италия

Recipharm Fontaine S.A.S., Rue des Pres Potets – 21121 Fontaine-les-Dijon, Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно преразглеждане на листовката:

10/2020.

Прочетете тук за натуралния заместител на Ердомед, който е без страничните му ефекти, препоръчван от лекарите също и за превантивен / профилактичен прием – БОРОВИ ВРЪХЧЕТА Сироп / SPRUCE TIPS – Medex.