Интубация – кога се налага?

Интубацията – същност

Интубацията, или т.нар. Ендотрахеалната Интубация, представлява процедура, при която се вмъква специална пластична тръба в трахеята на пациента. Това се прави с цел осигуряване на приток на кислород до белия дроб и поддържане на проходими дихателните пътища. Кога се налага да бъде извършена тази процедура?

Тази манипулация се извършва в следните ситуации:

 • По време на продължителна обща анестезия и изкуствена вентилация на белите дробове по време на хирургическа операция.
 • При пациенти, които са претърпели кардиопулмонална реанимация.
 • При коматозни или интоксикирани пациенти с нарушено съзнание;
 • Когато е необходима продължителна механична вентилация.
 • Като средство за осигуряване на проходими дихателни пътища или за предотвратяване на аспирацията на материи, като повръщане или кръвоизливи.

Начин на протичане на процедурата

Най-често използваната методика за Интубация е през устата, наречена Оротрахеална Интубация, въпреки че е възможно Интубацията да се извърши и през носа. При планови и спешни операции пациентът се подлага на обща анестезия, докато в случаи на спешни ситуации или при инциденти, когато пострадалият е в безсъзнание, манипулацията може да се извърши без използване на медикаменти.

С помощта на инструмента ларингоскоп се измества езика на пациента и се повдига епиглотиса, за да се осигури видимост към гласните връзки в областта на ларинкса. Понякога е необходимо да се упражни леко налягане върху пръстеновидния хрущял на ларинкса, за да се постигне по-добра видимост. След това се вмъква специална гъвкава тръба в трахеята на пациента, която се закрепва към трахеята с помощта на специален балон, който се надува. След като се потвърди правилното позициониране на тръбата и се установи, че въздушният път е осигурен, пациентът бива обдишван и преслушван със стетоскоп за установяване на равномерно дишане в двете половини на белия дроб. Накрая, тръбата се фиксира към лицето на пациента, за да се предотврати нейното движение.

Възможни рискове

Най-големите рискове при Интубацията включват:

 • Некачествено обдишане на пациента, което може да доведе до намалено снабдяване на кръвта с кислород, увреждане на мозъка и спиране на сърдечната дейност (хипоксия).
 • Аспирация на съдържание от стомаха, което може да предизвика пневмония или остър респираторен дистрес синдром.
 • Неправилно позициониране на тръбата, която може да попадне само в един от бронхите, водещо до неравномерна вентилация и риск от пневмоторакс, както и подуване на другия бял дроб (хиповентилация).
 • Неволно интубиране на хранопровода вместо трахеята.
 • Възможност за нараняване на меките тъкани по пътя на вмъкването на тръбата по време на манипулацията.
 • Възможност за спазъм или оток на горните дихателни пътища, което може да предизвика затруднения при манипулацията и повишен риск от хипоксия и други усложнения.

Планова и спешна Интубация

Ако имате планирана Интубация (каквато се налага при хирургична операция), подготовката е адаптирана спрямо планираната процедура. В този случай не е застрашен пряко живота на пациента. При спешна ситуация, подготовката се определя от лекаря, който ще извършва манупулацията, в зависимост от състоянието на пациента. В този случай вече говорим за животоспасяваща Интубация.