Медиите за нас

Тук може да намерите публикувани наши реклами във водещи печатни издания и електронни платформи през годините досега:

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Тук може да намерите публикувани наши реклами във водещи печатни издания и електронни платформи през годините досега:

Спис. BIOGRAPH, Jul’ 2013

Спис. BIOGRAPH, Aug’ 2013

Спис. Спис. BIOGRAPH, Jan’ 2014

Спис. BIOGRAPH, Nov’ 2014

в. Уикенд, Dec’ 2014

LaMartinia.com, Jan’ 2015

в. Уикенд, Jan’ 2015

Спис. BIOGRAPH, Oct’ 2015

Спис. BIOGRAPH, Mar’ 2016

Спис. DIVA, Dec’ 2017

в. Уикенд, Jan’ 2015

Спис. LOVE Style, Dec’ 2017

Спис. BIOGRAPH, Dec’ 2017

Спис. BIOGRAPH, Jan’ 2018

Спис. DIVA, Jan’ 2018

Спис. LOVE Style, Mar’ 2018